Stojeće tegle i tegla 48

  • Tegla br. 48

  • Stojeća dvodjelna tegla 28, 35, 42 cm

  • Podložak br. 48