Vodir za brus

Služi za nošenje i držanje kamenog brusa u vodi. Standardne dimenzije za kameni brus.

Razne boje.

Veleprodaja AP Mareš

Za sve upite kontaktirajte nas na tel: +385 99 2755 341 ili e-mail: info@plastika-mares.hr.